מבזקים

10 אגורות לשקית ניילון בסופרמרקט

ב-1 בינואר נכנס לתוֹקפּוּ חוק השׂקִיוֹת החדש. החל מ-1 בינואר הצָרְכָנִים בישראל משלמים 10 אגורות על כל שקית ניילון ברִשְתוֹת הַשִיווּק.