מבזקים

1 מכל 4 תלמידים דוברֵי עברית מִתְקָשֶה בהֲבָנַת הנִקְרָא

הרָשות האַרצית למְדידה והַעֲרָכָה בחינוך פִּרְסְמה אתמול את תוֹצְאות מִבחנֵי השָׂפָה של תלמידי כיתות ד' בעברית ובערבית. על פי תוצְאות המבחנים, אחד מכל ארבעה תלמידים שעברית היא שְׂפַת אימָם מִתְקשים בהֲבָנת הנקרא.

בערבית: הרוֹב המַכְריעַ של התלמידים שערבית היא שְׂפַת אימם מתקשים בהֲבָנַת הנקרא.

נִרְשְמו פְּעָרים נִיכָּרים על רֶקַע חֶבְרָתי-כַּלְכָּלי. ככל שהרֶקע החֶברתי-כלכלי של התלמידים גבוה יותר, כך הֶישֵׂגֵיהֶם גְבוהים יותר.