חדשון לילדים

תשעה באב תשע"ט

 

הכותל הצילום: ויקיפדיה

השבוע חל תשעה באב, שהוא אחד מִימֵי הצום בלוח השנה היהודי. זהו יום אֵבֶל לציון חורבן שני בתי המקדש שהיו בירושלים. בית המקדש הראשון נחרב על ידי צבאו של מלך בבל, נבוכדנאצר השני, בשנת 586 לפני ספירת הנוצרים; ובית המקדש השני נחרב על ידי צבא האימפריה הרומית, שבראשו עמד המצביא טיטוּס, בשנת 70 לספירה.

על פי המסורת, חורבן ממלכות ישראל התרחש בגלל "שנאת חינם", שהיא שנאה מיותרת. החורבן התרחש בגלל אנשים ששנאו זה את זה רק בגלל העובדה שהיו בעלי דעות שונות.

החל מִצֵאת השבת (עם כניסת הצום) ובמשך יום ראשון הגיעו לרחבת הכותל המערבי רִבְבוֹת מתפללים. הם ישבו על הארץ יחפים לאות אבל, קראו את מגילת אֵיכָה, ואמרו קִינוֹת על חורבן בית המקדש.

 

הידעתם?

צום ותענית

המילים צום ותענית מציינות שתיהן הימנעות מאכילה ושתייה. בלשוננו היום רגילה המילה צום, והיא מציינת הימנעות מאכילה ושתייה הן בהקשרים דתיים הן בהקשרים אחרים כגון צום לפני בדיקה רפואית. המילה תענית נדירה יותר ולרוב היא משמשת בהקשרים דתיים (תענית אסתר).