מבזקים

תרגיל של חֵיל האֲוִויר בצפון – עד יום רביעי

צה"ל עורך תרגיל של חֵיל האוויר בצפון. התרגיל יִימָשֵך עד יום רביעי. היום, הָחֵל משעות הצהריים, תוּרְגַש ברַחֲבֵי הארץ תְנועה עֵרָה של כְּלֵי טַיִס, מְטוֹסים ומַסוֹקִים ויִישָמְעוּ הֵדֵי פִּיצוּצִים.