מבזקים

תרגיל פיקוד העורֶף: הבוקר והערב יִישָמְעוּ אַזְעָקוֹת

במִסגֶרֶת תרגיל העוֹרֶף שעורְכים השבוע כוחות הביטָחון והגופים המֶמשלתיים יוּפְעֲלוּ היום הַתְרָעוֹת ברַחֲבֵי האָרץ בכל אֶמְצָעֵי ההַתְרָעָה – צופָרִים, יִישׂוּמוֹן פיקוד העורֶף, פורטל החֵירוּם הלְאוּמִי, תחנות הרדיו, עֲרוּצֵיֵ הטלוויזיה ואֲתָרֵי האינטרנט השונים.

ההַתְרָעוֹת יוּפְעלו בשעות 11:00-10:00 בבוקר – בעיקר ביִישובים שזְמַן ההִתְגוֹנְנוּת (זמן כניסה למֶרְחָב המוּגןָ) שלהם שוּנָה לאחרונה, ובשעות 19:00-18:00 בערב – בערים שפּוּצְלו למספר אֲזוֹרֵי הַתְרָעָה.

פרטים נוסָפים באתר פיקוד העורף:

לְאיִתוּר אזור ההַתרעה באֵזור מְגוריכם.

לפֵירוּט הייִשובים שבהם יופעלו ההתרעות וזמני הפעלת הַהַתְרעות.