מבזקים

תַקָלָה טכנית במַחְשבֵי משרד הרישוי

עֵקֶב תקלה טכנית במחשב המרכזי של משרד התחבורה, לא תתקיים קבלת קהל בכל סניפי משרד הרישוי ברחבי הארץ עד להודעה חדשה. בְּשֶל התקלה לא ניתָן לְבַצֵע פעולות רישוי בסְניפֵי הדואר, בעמדות האוטומטיות ובכל השֵירוּתִים המְקוּוָנים. לְפִיכך לא ניתן להנפיק רישיונות נהיגה ורכב, ולא ניתן להעביר בעלות על כלי רכב. תיקון התקלה צפוי לארוך כמה שעות.