מבזקים

תְנוּ כָּתֵף!

במשרד הבריאות מוּדְאגים מההֶאָטָה בקֶצֶב ההִתחסנות נגד הקורונה. הצעירים לא באים להִתחסן, מורים רבים לא הִתחסנו, לא כל האוּכלוסייה בסִיכּון התחסנה.

אחת הסיבות לַהֵיעָנוּת הנמוכה של צעירים להתחסן היא, כנִרְאה, המֵידָע השִקְרי הרב בנושֵׂא החיסונים המִתפרסם ברְשָתות החֶבְרתיות.

במשרד בודְקים דְרכים לתת תַמְרִיצִים לקופות החולים ולְתַגְמֵל אותן על כל מתחסן. המשרד הִגְבִּיר את פעולות ההַסְבָּרָה בתִקְשוֹרֶת ובדרכים נוסָפות. זאת, במַטָרָה להסביר לציבור את חשיבות החיסון, לְהַצִיג עוּבדות אֱמֶת המַפְרִיכוֹת את המֵידָע השִקְרי ואת חַדְשוֹת הכָּזָב. בכך מְקַוִוים להצליח לְהָפִיג את החֲשָשוֹת.

משרד הבריאות ומשרד המשפטים בודקים את האפשרות החוקִית לְחַיֵיב עובדים ומורים להתחסן, לחייב עובדים לעבור בדיקות קורונה ולְהַטִיל סנקציות על עובדים שלא יתחסנו.

במשרדי הממשלה בודקים את האפשרויות החוקיות והטכניות להתיר כניסה למקומות כמו: קניונים, מקומות עבודה, אוּלמוֹת תַרבות וספורט וחַדרֵי כּושֶר – רק למִתחסנים ולמַחלימים.