מבזקים

תוּקְנָה התַקָלָה במחשבֵי משרד הרישוי

התַקָלָה במחשבֵי משרד התחבורה, שהִתְגַלְתָה אתמול בבוקר, תוּקְנָה אתמול בצהריים אחרי כשבע שעות. הַתָקָלה הִשְבִּיתָה את פְּעילות משרד הרישוי ברחבי הארץ. עם תיקון התקלה חוּדְשו כל השֵירוּתִים של המשרד לציבּוּר.