מבזקים

תוכנית חדשה לעִידוּד לימודֵי לִיבָּה במוֹסְדות חינוך חֲרֵדִייִם לְבָנים

שׂר האוצָר אביגדור ליברמן ושָׂרַת החינוּך יפעת שאשא ביטון אִישְרו תוכנית חדשה לעִידוּד לימודֵי ליבָּה לחֲרֵדים. התוכנית תִפְעַל במוסְדות חינוך חֲרֵדיים לבנים שאינם מְתוקְצָבִים בִּמְלוֹאָם על ידֵי המדינה. מוסְדות חינוך שיִצְטָרְפוּ לתוכנית יְקַבלו מַעֲנָק של 6,000 שקלים לכל תלמיד, בנוסָף למַעֲנָק שְנָתי בהֶתְאֵם לשיעור התלמידים המִשְתַתְפִים במִבְחָנים של המדינה במתמטיקה, אנגלית ומַדָעִים.

התוכנית תִכְלוֹל הַכְשָרָה מִקְצוֹעית של הצְוָותִים החינוּכיים, הַעֲסָקָה של מורים מקצועיים והַתְאָמָה של תוכניות הלימודים וספרֵי הלימוד.