מבזקים

תודה לרופאים

ההִסתדרות הרפואית מְצַיֶינֶת מחר את יום הרופא הישראלי. אִרְגוּן הרופאים קורא לנו לשלוח מכתְבֵי תודה לרופא האִישִי שלנו ולצְוָותִים הרְפוּאיים שמְטַפְּלים בנו ודוֹאֲגִים לנו.
הם עושים זאת לְעִיתִים בתְנָאִים קשים של עוֹמֶס.

אנחנו נֹאמר כאן: תודה גדולה!