מבזקים

שר ושרה חדשים

שר הבינוי והשיכון יואב גלנט שעבר ממִפְלֶגֶת 'כולנו' לליכוד הוּשְבַּע אתמול לתַפְקִיד שר העֲלִייָה והקְליטָה. חַ"כּ יפעת שאשא ביטון מ'כולנו' הושבעה לתפקיד שרת הבינוי והשיכון.