מבזקים

שר המשפטים הֵעִיד במשפט נתניהו

בבִית המשפט המְחוזי בירושלים ממשיך לְהִתְנַהֵל משפטו של בנימין נתניהו. נתניהו מואֲשָם בשלושה תיקים: 1000, 2000 ו-4000.

אתמול הֵעִיד במשפט שר המשפטים יריב לוין. הוא היה עד התְבִיעָה בתיק 2000 שבו נתניהו מואשם במִרְמָה והֲפָרַת אֱמוּנִים.