מבזקים

שר החוץ של בריטניה מַגיע היום לישראל

שר החוץ של בריטניה דיוויד קמרון צָפוי להגיע היום לישראל במִסְגֶרֶת ביקורו במִזרח התיכון. השר יְבַקֵר גם ברָשות הפלסטינית, בטורקיה ובקטאר.