מבזקים

שָׂרַת החוץ של שבדיה מְבקרת בישראל

שָׂרַת החוץ של שבדיה הִגיִעה אתמול לביקור של יומיים בישראל. "ביקור רִשְמִי זה מְסַמֵן התחלה חדשה ביְחָסיִם בין שבדיה לישראל. זהו הביקור הראשון של שר חוץ שבדי בישראל אחרי 10 שנים", כתבה השרה בחשבון הטוויטר שלה.

במְסיבת עיתונאים מְשוּתֶפֶת שקִיימו שר החוץ יאיר לפיד והאורַחַת, אמר שר החוץ: "הִסכמנו שחברים לא צריכים להסכים על הכול. יְדִידוּת זה גם לשמוע ביקורֶת משני הצְדָדיִם". האורַחַת ביקשה לְהַדְגִיש כי "מדיניות שבדיה על הסִכְסוּך הישראלי-פלסטיני לא הִשְתַנְתָה. אנחנו רואים מדינה פלסטינית עַצְמָאית שחיה בשלום וביטָחון לצד ישראל, ורואים בדְאגה צְעדים שמְסַכנים את הסיכויים להֲקָמַת מדינה פלסטינית".