מבזקים

שנת הלימודים האוניברסיטאית תיפתח ב-3 בדצמבר

ראשי אוניברסיטאות המחקר הודיעו כי שנת הלימודים באוניברסיטאות תיפתח לכל המוקדם ב-3 בדצמבר.  גם פורום המכללות הטכנולוגיות הודיע כי בעקבות המלחמה שנת הלימודים תחל לכל המוקדם ב-3 בדצמבר.

קביעת המועד הסופי לפתיחת שנת הלימודים תיעשה לאחר הערכת מצב בתחילת חודש דצמבר.