מבזקים

שנת הלימודים באוניברסיטאות תִיפָּתַח ב-31 בדצמבר

רָאשֵי אוניברסיטאות המֶחְקָר הודיעו אתמול כי האוניברסיטאות נֶעֱרָכות לפְתיחה של שנה"ל תשפ"ד ב-31 בדצמבר. רְשימת האוניברסיטאות שפותחות את שַעֲרֵיהֶן בסוף החודש: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת אריאל. הטכניון נערך לפתוח את שנה"ל האקדמית ב-7 בינואר.

בהודָעַת האוניברסיטאות נאמר: "אנו מבקשים לחזור שוב על מְחוּיָבוּתֵנו לכלל קְהילַת הסטודנטים, הסטודנטיות ואנשי ונְשות הסֶגֶל המְגוּיָסים, לעשות כְּכֹל יכוֹלְתֵנו כדי שאיש לא יִישָאֵר מֵאָחוֹר".

הודעה מְפוֹרֶטֶת על סִדְרֵי הפתיחה במוסָדות השונים תִימָסֵר לקהילת הסטודנטים בכל אחת מהאוניברסיטאות במַהֲלַך השבוע הקרוב.