מבזקים

שני לוויינים שיוצרו בישראל שוגרו לחלל

שני לַווְייָנִים שיוּצְרו בישראל שוּגְרו לחָלָל. לווין אחד מְיוּעָד למֶחְקר חַקְלָאֵי ולחקר הסְביבה והוא נִבְנָה עבור סוֹכְנוּת החלל הישראלית וסוכנות החלל הצרפתית.

הלוויין השני הוא לוויין תַצְפִּית המיועד לשימוש משרד הביטחון האיטלקי.

שני הלוויינים פּוּתְחו ונִבְנוּ בתַעֲשִׂייָה הָאווִירִית.