בארץ

הלך לעולמו פרופסור שלמה אבינרי

הלך לעולמו פרופסור שלמה אבינרי שלמה אבינרי (ויקיפדיה)

הלך לעולָמו פרופסור שלמה אבינרי

חתן פרס ישראל בחֵקֶר מַדַע המדינה

חתן פרס ישראל בחֵקֶר מַדַע המדינה, הפרופסור שלמה אבינרי, הלך לעולמו ביום שישי, בן 90.

אבינרי, יְליד פולין, היה פרופסור למַדְעֵי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, מוּמְחֶה מועֲרָך בעולם לפילוסופיה פוליטית וחבר באקדמיה הלְאומית הישְׂרְאלית למַדָעים.

אבינרי שימֵש  פרופסור אורֵח באוניברסיטאות יוֹקְרתִיוֹת בארצות הברית ובאירופה. ספריו תוּרְגְמו לשפות רבות. בנוסָף לעשִׂייָתו האקדמית כִּיהֵן גם כמַנְכַּ"ל משרד החוץ בממשלתו הראשונה של יצחק רבין. 

 

 

בתמונה: Shlomo Avineri at the Halifax International Security Forum 2014, ע"י Halifax International Security Forum תחת רישיון