מבזקים

שלום כיתה א'

2,232,172 ילדים ובני נוער מתחילים היום את שנת הלימודים תשע"ז.

158,958 מהם הם תלמידי כיתה א', ו- 123,497 הם תלמידי כיתה י"ב.

בגני הילדים הציבוריים (חובה וטרום חובה) מתחילים היום את שנת הלימודים 505,066 ילדים וילדות.

180,000 עובדי הוראה מקבלים הבוקר את פניהם ב- 4733 בתי ספר ו-18,972 גני ילדים.

כ-9,000 מהמורים הם מורים חדשים. מתוכם כ-7,500 נשים ו-1500 גברים. במערכת החינוך עובדים 40 אלף גברים, ו-140 אלף נשים (שהן כ- 77 אחוזים).