מבזקים

שְׂכַר המינימום ליום מילואים: 300 שקלים

מְליאת הכנסת אישְרה ביום חמישי בִּקְריאה שְנייה ושְלישית את הַצָעַת "חוק הביטוּחַ הלְאומי – תַגְמוּלִים למְשָרְתים במילואים": שְׂכַר המינימום ליום מילואים יועלה מ-215 שקלים ל-300 שקלים.