מבזקים

שְׂכַר הח"כים לא יעלה בשנת 2021

ועדת הכנסת הֶחליטה אתמול כי שְׂכָרָם של חברי הכנסת לא יעלה בשנת 2021.

הַצָעַת החוק לביטול עִדְכּוּן שְׂכַר הח"כים בשנת 2021 תַחְסוֹך כ-6 מיליון שקלים.

ועדת הכספים צְפוּיָה לְאַשֵר את הַקְפָּאַת שְׂכָרָם של נְשיא המדינה, ראש הממשלה, השרים, סְגניהם והשופטים.

שְׂכָרו החודְשי של חבר כנסת הוא 45,274 שקלים ברוטו.