מבזקים

שיעור הצבעה נמוך בבחירות

מנתונים לא סופיים ולא רשמיים של  ועדת הבחירות המרכזית עולה כי שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת ה-24 היה נמוך יחסית – 67.2%, ירידה של 4.3% מהבחירות הקודמות. רק 4,420,667 מתוך 6,578,084 בעלי זכות הבחירה בחרו להצביע. זהו שיעור ההצבעה הנמוך ביותר מאז בחירות 2009, שבהן שיעור ההצבעה היה 67.8%.