מבזקים

שִיעור הצבעה נָמוּך בבחירות – כ-49%

11,296 הקַלְפִּיות נסגרו אֱמֶש ב-22:00. ספירת הקולות הֵחֵלה. תוֹצְאות האמת יִתְפַּרְסְמו בסוף השבוע אחרי שתִסְתַיֵים ספירת המַעטָפות הכפולות של החיילים ושל הקלפיות המיוחדות.

שיעור ההצַבעה אתמול היה נמוך – רק כ-3.5 מיליון מצביעים, שהם כ-49% מכלל בַּעֲלֵי זְכוּת הבְּחירה בחרו להצביע אתמול. בבחירות הקודמות לרָשויות המְקומיות שנֶעֶרְכו בשנת 2018 הצביעו כ-60% מבעלי זכות הבחירה.

על פי התוצאות הלא סופִיוֹת – בערים רבות ימשיכו ראשי העיר המְכַהֲנים לכהן בקדנציה נוסֶפֶת; ביִישּובים אחדים יהיה מַהְפָּך; ביישובים אחדים יהיה סִיבוּב שני.