מבזקים

שינויים בתְנועה בלילות בכְביש 4

שִׂימוּ לב: כביש 4 יֵיחָסֵם בשְלושת השבועות הקְרובים בלילה שבין שלישי לרביעי ובלילה שבין רביעי לחמישי, בְּשֶל שִינוּעַ של מִטְעָן חורֵג מנְמַל אשדוד לתַחֲנַת הכוחַ עֲתידים בתל אביב. החֲסימה לְסֵירוּגִין של הכביש תָחֵל בלילות אלה ב-22:00 ותִסתיים ב-05:00.