בארץ

שינויים בתו הירוק

שינויים בתו הירוק הצילום: אתר הרמזור

שינויים בתו הירוק

הָחֵל מ-3.10

הָחֵל מיום ראשון 3.10 יִשְתַנֶה התו הירוק ויחולו השינויים הבאים בתוֹקֶף שלו:

מי שקיבְּלו שלושה חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השלישי – התו הירוק יהיה תָקַף למשך חצי שנה מהחיסון השלישי.

מי שקיבלו שני חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השני (שְבועיים בחיסון מודרנה) ולא חָלְפה חצי שנה ממועֵד החיסון השני – התו הירוק יהיה תָקֵף למשך חצי שנה מהחיסון השני.

מי שהֶחְלִימו מקורונה ולא חלפה חצי שנה ממועד ההַחְלָמָה – התו יהיה תָקֵף למשך חצי שנה ממועֵד אישור ההַחְלָמָה.

מי שהֶחְלימו וקיבלו חיסון – התו יהיה תקף עד 31.3.2022.

ילדים וילדות בגיל 12 ומטה שקיבלו תשובה שְלִילִית בבדיקת PCR במִסְגֶרֶת 'מגֵן חינוך' – אין שינוי בתוקֶף התו, התו יהיה תָקֵף ל-7 ימים, עד סוף היום השביעי שלאחר הבְּדיקה.

איך מְפִיקים את התו הירוק

משרד הבריאות הוא הגוף היחיד שרַשַאי לְהָפִיק תו ירוק. קופות החולים אינן יכולות להפיק תו ירוק אלא רק תְעודות הִתחסנות או הַחְלמה.

תוכלו לְהָפִיק את התו הירוק באחת מהאפשרויות הבאות:

באֲתַר הרמזור אפשר לְהַדְפִּיס את התו;

באפליקציית 'רמזור';

בעֲמָדות לשֵירות עצמי ושֵירות מענה קולי בטלפון שמספרו 02-5082000.

 

בתמונה: התו הירוק החדש לעומת התו הישן מתוך אתר הרמזור