בארץ

אֶרֶץ זָבַת חָלָב ודְבַש

אֶרֶץ זָבַת חָלָב ודְבַש הצילום: Pixabay

אֶרֶץ זָבַת חָלָב ודְבַש

נְתונים לְרֶגֶל חג השָבוּעוֹת

לְרֶגֶל חג השבועות מַצִיגָה הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה נְתונים עַדְכָנִייִם על התְפוּקה ועל הצריכה של החלב והדבש בישראל.

תְפוּקַת החלב הכולֶלֶת בשנת 2021 – כ-1.615 מיליון ליטר.

התְנוּבָה המְמוּצַעַת של פרה בשנת 2021 – 12,002 ק"ג חלב לשנה, עלייה קלה של 0.7% לעומת 2020. תְנוּבַת החלב של פרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.

תְפוּקַת הדְבש בשנת 2021 – כ-4,000 טונות בדוֹמֶה לשנת 2020.

בשנת 2021 מחיר החלב עלה ב-0.6%.

מחיר הדְבש ירד בשנה זו ב-2.8%.