מבזקים

שְׂדֵה תְעוּפָה בין לאומי לא יוּקַם בעֵמק יזרְעאל

הממשלה הֶחליטה אתמול פה אחד לְבַטֵל הַחלטת ממשלה משנת 2014 על הֲקָמַת שְׂדֵה תְעוּפה בֵּין לְאוּמי נוסָף לנתב"ג ברָמַת דוד שבעמק יזרְעאל. ההַחלטה באה לאחר שכבר הוּשְקְעוּ 35 מיליון שְקלים במִימוּש ההחלטה הקודֶמֶת.

בישיבת הממשלה הוחלט אתמול לְהָקים צֶוֶות שיִבְחַן מֵחדש את האלטרנטיבות השונות להֲקָמַת שָׂדֶה בין לְאומי נוסָף בישראל. בצֶוֶות יהיו חברים נְציגים ממשְׂרְדי התַחבורה, ראש הממשלה, האוצָר, הביטָחון ורָשות מְקרקעֵי ישראל. הצֶוֶות אמור לְגַבֵּש את מַסְקנְותָֹיו בתוך תשעה חודשים.