מבזקים

שגריר ישראל במצרים עובד בירושלים

שַגְרִיר ישראל במצרים וצֶווֶת השֽגרירות לא חָזרו לקהיר בְּשֶל חֲשש לבִיטְחוֹנָם הָאִישִי. השגריר ממשיך בתַפְקִידו  ועובד מירושלים.