מבזקים

שביתה ברשויות המקומיות

הרָשויות המקומיות פותחות בשְבִיתָה הבוקר במְחָאָה על הקִיצוּץ בתַקצִיבֵיהֶן.

אין לימודים היום בגני הילדים העירוניים ובבתי הספר התיכוניים. החינוך המיוחד ומערכת החינוך בירושלים פועלים כסִדרָם.