ישראל והתפוצות

שְבוּעַ התְפוּצוֹת

שְבוּעַ התְפוּצוֹת בתמונה: סמליל משרד התפוצות (ויקיפדיה)

שְבוּעַ התְפוּצוֹת

7-3 באפריל

השבוע מְצַיְינִים בישראל את 'שְבועַ התְפוּצוֹת'. יִתְקַיְימו: אֵירוּעַ פתיחה חֲגיגי בבִנְייני האומה בירושלים, יְשיבה מְיוחדת של הממשלה, סִיוּרים מוּדְרָכִים, תַעֲרוּכוֹת, מוֹפָעִים, מִפגשים ואֵירועים במוזיאון 'אנו' ברמת אביב, במוזיאון הרצל ובהר הרצל בירושלים, במַעֲרֶכֶת החִינוּך ובצה"ל.

שבוע התפוצות בא לְהַדְגִיש כי 'כולנו עַם ולְעוֹלָם'!

פרטים והרשמה באֲתַר 'שְבוע התְפוּצות'.

 

בתמונה: סמליל המשרד, ע"י משרד התפוצות, תחת רישיון, ויקיפדיה