בארץ

רשימות המועמדים לכנסת ה-24

רשימות המועמדים לכנסת ה-24 הצילום: OHAYON AVI (לע"מ)

רשימות המועמדים לכנסת ה-24

המועמדים, הכינוים והאותיות

הינה רשימות המועמדים, הכינויים והאותיות שאושרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24, לבחירות שיתקיימו ב-22.3.21.

הינה דוגמאות לפתקי ההצבעה שאושרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24.

 

בתמונה: בחירות לכנסת ה-18. בצילום קלפי מוצבת בירושלים. OHAYON AVI לע"מ