מבזקים

רק 0.014% מהמְחוּסָנים חָלוּ בקורונה

משרד הבריאות פִּרְסֵם אתמול נְתוּנים המַַצְביעים על יְעילות החיסון של חֶברת פייזר. לפי נתוני משרד הבריאות, 0.014% מהאנשים שקיבלו את החיסון השני חָלוּ בקורונה לאחר קבלת מְנת החיסון השנייה. ובמספרים: 63 חולים מתוך 428,000 ישְׂרְאלים שקיבלו את המָנה השנייה של החיסון לפני יותר משבוע. איש מבין החולים האלה לא פִּיתַח תַסְמינים קשים ולא הִזְדַקֵק לאִשְפּוּז.