בארץ

רוּחַ צה"ל – הקוד האתי של צה"ל

רוּחַ צה"ל – הקוד האתי של צה"ל סמל צבא ההגנה לישראל (ויקיפדיה)

רוּחַ צה"ל – הקוד האתי של צה"ל

ועכשיו גם: מַמְלַכְתִיוּת

צה"ל הודיע לאחרונה כי למִסְמך 'רוח צה״ל' יִתְוַוסֵף עֵרֶך יְסוֹד רביעי – ערך המַמְלַכְתִיוּת

"ממלכתיות היא עַמוּד שִדְרָה עֶרְכִּי השומר על תִפְקוּדו של צה״ל ועל אֵמוּן הציבור בצה״ל. חוֹבָתֵנו לְהָגֵן עליה ולְטַפֵּחַ אותה באוֹפֶן קָבוּעַ ושִיטָתִי ומתוך הִזְדַהוּת עֲמוקָה" אמר הרַמַטְכָּ"ל רא"ל אביב כוכבי.

רוח צה"ל

צבא ההגנה לישראל הוא צְבָאָה של מדינת ישראל. צה"ל פועל בִּכְפִיפוּת לרָשוּיוֹת השִלְטוֹן האֶזְרָחִי הדמוקרטי ולחוקֵי המדינה. מַטְרַת צה"ל היא לְהָגֵן על קיומה של מדינת ישראל ועל עַצְמָאוּתָה, ולְסַכֵּל מַאֲמַצֵי אוֹיֵב לְשַבֵּש את אורַח החיים התַקין בה.

חַיָילֵי צה"ל מחויבים להילחם, לְהַקְדיש את כל כוחותיהם, ואף לְחָרֵף את נַפְשָם להֲגָנַת מדינת ישראל, אֶזְרָחֶיהָ ותושָבֶיהָ.

חַיָילֵי צה"ל יִפעלו על פי עֶרְכֵי צה"ל ופְקוּדוֹתָיו, תוך שְמירה על חוקֵי המדינה וכְבוד האדם, וכיבוד עֲרָכֶיהָ של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

'רוח צה"ל' הוא תְעוּדַת הזֶהות העֶרְכִּית של צה"ל, הוא הקוד האתי של צה"ל, אשר ראוי שיַעֲמוֹד בִּיסוֹד הפעולות של כל חַיָיל וחַיֶילֶת בצה"ל, בשֵירוּת סָדִיר ובשֵירוּת מִילוּאים.

 

'רוח צה"ל' יוֹנֵק מארבעה מְקורות:

מָסוֹרֶת צה"ל ומוֹרֶשֶת הלְחימה שלו כצְבא ההגנה לישראל

מסורת מדינת ישראל על עֶקְרוֹנוֹתֶיהָ הדמוקרטיים, חוּקֶיה ומוֹסְדוֹתֶיהָ

מסורת העם היהודי לדְורוֹתָיו

עֶרְכֵי מוּסָר אוניברסליים המְבוּסָסים על ערך האָדם וכְבוֹדוֹ

 

עֶרְכֵי היְסוד:

הֲגָנַת המדינה, אֶזרחיה ותושָביה 

אַהֲבַת המולֶדֶת ונֶאֱמָנוּת למדינה

כְּבוֹד האָדָם 

מַמְלַכְתִיוּת

 

הערכים:

דְבֵקוּת במְשִׂימה וחֲתירה לנִיצָחוֹן 

אַחְרָיוּת

אֲמינות

דוגמה אישית

חַיֵי אדם 

טוֹהַר הנֶשֶק

מִקְצוֹעִיוּת

מִשְמַעַת

רעות

שליחות

 

צה"ל יַמשיך לַחרוט על דִגלו את עֲרָכָיו בכל מְשִׂימָה שֶאלֶיהָ יִידָרֵש, ויַנְחִיל ערכים אלה לחַייליו ומְפקדיו.

 

רוח צה"ל ויקיפדיה

בתמונה הראשונה: סמל צבא הגנה לישראל, כפי שעודכן ואויר ב-2022, ע"י Creating User:Matan2001, תחת רישיון

בתמונה השנייה: פתיחת פנקס "רוח צה״ל" המחולק לחיילי צה״ל, ע"י גל אורן – מסמך "רוח צה"ל", תחת רישיון