מבזקים

ראש ממשלת יוון מַגיע היום לביקור מדיני בישראל

ראש ממשלת יוון צָפוי להגיע היום לביקור מְדיני קצר בישראל. יִתְלַווּ אליו שר ההֲגָנָה, שר החוץ, שר התַיָירות, השר לאֵיכוּת הסְביבה, האנרגיה והמים, השר לפיקוּחַ על ההַשְקָעוֹת, השר לממשל דיגיטלי וסייבר וסְגן השר האַחְרַאי על תְחוּם החַדְשָנוּת