מבזקים

ראש השַבַּ"כּ מַזְהִיר: הַשִׂיחַ הָאַלים בישראל עָלוּל להביא לפְגיעה בְּנֶפֶש

ראש שֵירוּת הביטָחון הכְּלָלי נדב ארגמן פִּרְסֵם במוצאי השבת הודעת אַזְהָרָה חֲמוּרָה למַנהיגים ולציבּור בישראל.

הינה הודָעָתו:

"מְדינת ישראל חָרְטָה על דִגְלָהּ את עֶקְרוֹן חופש הביטוּי, זהו עִיקָרון חשוב והֶכְרֵחִי במדינה דמוקרטית. יַחַד עם זאת, בתְקוּפה האחרונה אנו מְזַהִים הִתְגַבְּרות והַקְצָנָה חֲמורה בשִׂיחַ האַלִים והמֵסִית, בדָגֵש על זה המִתקיים ברְשָתוֹת החֶברָתיות. זהו שִׂיחַ הכולל הִתְבַּטְאוּיוֹת חֲמורות, תוך שימוש בשפה ובמוּנָחִים של שִיסוּי, הֲסָתָה ואף קְריאות לאַלִימוּת ופְגיעה פִיזִית.
כמי שעומד בראש ארגון שיִיעוּדוֹ שמירה על ביטְחון המְדינה וסִדְרֵי המִשְטָר הדמוקרטי ומוסְדותָיו, אני קורא ומזהיר כי שִׂיחַ זה עלול לְהִתפָּרש בְּקֶרֶב קְבוצות מְסויָמוֹת או בקרב בּוֹדְדִים, כְּכָזֶה המַתִיר פְּעילות אַלימָה ובִלתִי חוקית שעֲלוּלה חֲלִילָה להגיע אף לִכְדֵי פְּגיעה בְּנֶפֶש".
ארגמן קרא לנִבְחֲרי ציבור ומובילֵי דֵעָה לצאת נגד האֲמירוֹת. "לְצַד האַחְרָיוּת המוטֶלִת על כִּתְפֵי השַבַּ"כּ יחד עם גורמֵי האֲכִיפָה האחֵרים, גם על נבחֲרֵי ציבור מכל קַצְווֹת הקֶשֶת הפוליטית, מובילֵי דֵעָה, אנשֵי דת, מְחנכים ואזְרְחֵי ישראל כולם – מוּטֶלֶת אַחְרָיות כְּבֵדָה בימים אלה. חוֹבָתֵנו לצאת בקְריאה בְּרורה ונֶחְרֶצֶת להפסקה לְאַלְתַר של השִׂיחַ המֵסִית והאַלים. האַחְרָיוּת להַרְגָעַת הרוחות ולרִיסוּן השִׂיחַ מוּטֶלֶת על כִּתְפֵי כולנו", דברי ראש השַבַּ"כּ.