מבזקים

ראש השַבַּ"כּ הבא: רונן בר

הממשלה אישְרה את מִינויּו ֹשל סְגן ראש השַבַּ"כּ רונן בר לתַפקיד ראש שֵירות הביטָחון הכְּלָלי. בר בן 55, נָשׂוּי ואב לשלושה. הוא בוגרֵ תואַר ראשון במדְעיֵ המדינה ופילוסופיה מאוניברסיטת ת"א ותואַר שני במנְִהָל ציבורי מאוניברסיטת הארוורד. המינוי יִיכָּנס לתוֹקֶף ביום חמישי הקרוב.