מבזקים

ראש הממשלה: ה"יְכולות האחֵרות" של ישראל שומרות עלינו

במשרד ראש הממשלה בירושלים נֶעֱרַך אתמול טֶקֶס חילוּפֵי ראש הוַועֲדה לאנרגיה אטוֹמית. ראש המשלה הודָה לאנשי הוועדה, ואמר להם: "אנחנו גֵאִים בכם. גוֹרָלו של עם ישראל נִמצא בידיים הנכונות".

ראש הממשלה אמר כי "הזִירָה המִבְצָעִית בכִּיפה השְקופה מעלינו בְּנויה מיכולות של הגנה ומיכולות של הַתְקפה, ומה שנָהוג לְכַנוֹת בתִקְשוֹרֶת הזָרָה: 'יְכוֹלוֹת אחרות'".

"היְכולות האחרות האלה", אמר ראש הממשלה, "שומרות עלינו בחיים ויִשְמרו עלינו בחיים כל עוד אנחנו וִילדינו פה".