מבזקים

ראש הממשלה אישר את מִתְוֵוה פתיחת שנת הלימודים

ראש הממשלה נפתלי בנט אִישֵר בְּאופֶן מָלא את המִתְוֶוה לפתיחת שנת הלימודים שגִיבְּשו משְׂרד החינוך, משרד הבריאות, משְׂרד הביטחון ומשרד רה"מ. על פי המתווה, הָחֵל מהשבוע ועד לחֲזָרַת התלמידים לגנים ולבתי הספר יוּזְמְנו 1.6 מיליון ילדים מִגנים ועד כיתות ו' לַעֲרוך בְּדיקות סרולוגיות. מי שהֶחְלימו או שחלו והיו אסימפטומטים ולא ידעו שחלו, יקבלו תו ירוק ויהיו פְּטוּרים מבידוד אם יֵיחָשְׂפו לחולים מְאוּמָתים. על פי המִתְוֶוה יוּצַע למשפחות של 1.9 מיליון יַלדֵי גנים ועד כיתה ט' לקבל עֶרְכָּה לבדיקה ביתית יום לפני פתיחת שנת הלימודים.

עם פתיחת שנת הלימודים יוּפעל בערים אדומות וכְתומות מודל 'מגֵן חינוך', ופעם בשבוע יְבוּצְעו בדיקות קורונה לתלמידים בתוך מוֹסְדות החינוך ברָשוּיוֹת אלה. כמו כן יופעל מודל בית החולים שיבא 'כיתה ירוקה', שלפיו תלמיד מאומת יישלח לבידוד, ושאר התלמידים והמורים שנֶחְשְׂפוּ אליו יַגיעו לבית הספר ויִיבָּדְקו מִדֵי יום במשך שבוע.