מבזקים

קִריית המודיעין של צה"ל תוּקַם בנֶגֶב

משרד הביטָחון וחֶבְרת 'שִיכּון ובִינוּי' חתמו על ההֶסְכֵּם להֲקָמַת קריית המודיעין של צה"ל בנֶגֶב. ההֶסְכֵּם נֶחְתַם אתמול בטֶקֶס במַעֲמַד שר הביטחון בני גנץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי ובְכִירִים נוסָפים. ההֶסכם עם הזַכְיָין כולל תִכְנוּן, הֲקָמָה ותִפְעוּל של הבָּסִיס לתְקופה של 26 שנים. הֲקָמַת הקריה תֶאֱרַך כ-6 שנים. הקריה תְאַכְלֵס כ-12 אלף חַיָילים וקְצינים.