מבזקים

קצב נשאר בכלא

ועדת השחרורים של בתי הסוהר דחתה שוב את בקשתו של הנשיא לשעבר משה קצב להשתחרר שחרור מוקדם.

בעוד חצי שנה יוכל משה קצב לפנות שוב לוועדה.

קצב אמר: אני עייף. אין לי כבר כוחות לכלום.