מבזקים

קליפורניה: הִצליחו לעצור את התקדמות האש

הרָשויות בקליפורניה הודיעו כי הִצליחו לעצור את הִתקדמות האש המִשתולֶלֶת בצפון המדינה כבר עשרה ימים.

בשריפות הענק נִספו 42 בני אדם ונהרסו 6,000 בתים. 100 אלף בני אדם נֶאֶלצו לעזוב את בתיהם. 22 אלף בני אדם עדיין אינם יכולים לָשוב לבתיהם.