מבזקים

קבינט הקורונה מִתכנס לדיון חֵירום

קבינט הקורונה צָפוּי להִתכנס היום לדיון חֵירוּם בְּשֶל העֲלִייָה בתַחֲלוּאָה. הקבינט יָדוּן, בין השאר, בהַגְבָּרַת האֲכִיפָה של תַקָנות הקורונה ובהַגְדָלַת הקְנָסוֹת המוּטָלִים על אזרחים שאינם עוֹטִים מַסֵכוֹת ואינם שומרים על ריחוק.