מבזקים

קבינט הקורונה הֶחליט על הַגְבָּלוֹת חדשות בישראל

שָׂרֵי קבינט הקורונה אישְרו אתמול שורה של הַגְבָּלות חדשות במַטָרָה לִמְנוֹעַ את הִתְפַּשְטוּת זן האומיקרון של נְגיף הקורונה בישראל.

הינה ההַגְבָּלוֹת החדשות:

איסור על כְּניסַת זָרִים לישראל מכל המדינות, לְמַעֵט מִקרים חֲרִיגִים.

ישְׂרְאלים החוזרים מכל המְדינות יִידָרְשו להיכָּנס לבידוּד בֵּיתִי. מְחוסָנים או מַחלימים יוכלו לְהִשְתַחְרֵר אחרי שלושה ימים, בכָפוּף לבְדיקת PCR שנייה ביום הבידוד השלישי. לא מְחוּסָנים יִידָרשו להִיכָּנס לְבידוד בֵּיתי של שבוע, ויוכְלו להִשתחרר אחרי בדיקת PCR שְנייה ביום השביעי.

ישְׂרְאלים השָבים ממְדינות שהוגדרו כאֲדוּמות יִידָרשו לבידוד של שבוע ימים, גם מְחוסנים. הם יוּפְנו תְחילה למְלונית קורונה עד לקַבָּלַת תשובה שְלילית של הבְּדיקה שיַעַבְרו בנְחִיתָה, ואז יוּכלו להמשיך את הבידוד בבֵיתָם ולהִשְתַחְרֵר בכָפוּף לבְדיקה שְלילית ביום השביעי.

השרים הֶחליטו להחזיר את אִיכּוּנֵי שַבַּ"כּ כדי לַעֲקוֹב אחר מְאוּמָתִים בזַן האומיקרון, אך המַהֲלָך הזה דוֹרֵש אישור נוֹסָף של הממשלה.

הוּחְלַט לְהַדֵק את התָו הירוק: התָו הירוק יָחוּל במְקומות סְגורים שבהם יש יותר מ-50 מִשתתפים, במקום 100 כיום.

ההַגְבָּלוֹת החדשות יִיכָּנְסו לְתוֹקֶף הלילה בחֲצוֹת.