מבזקים

קבינט הקורונה אִישֵר הַנְחָיוֹת חדשות לנכנסים לישראל

קבינט הקורונה אִישֵר את עִדְכּוּן הַנְחָיוֹת הכניסה לישראל מחוּ"ל. מֵעַתָה הנוסעים הנִכנסים לָאָרץ יוכְלו לְבַצֵעַ בדיקת אנטיגן במדינה זָרָה עד 24 שעות לפני ההַמְרָאָה לישראל ולא יְחוּיְבו בבִיצוּעַ בדיקת PCR. ישְׂרְאלים השוֹהִים בחו"ל במשך פחות מ-72 שעות, אינם נדרשים לְבַצֵעַ בדיקה בחו"ל. כל הנוֹחֲתים בישראל נִדְרָשִים לעבור בְּדיקה נוסֶפֶת בנתב"ג.