מבזקים

צְפוּיוֹת הֲקָלוֹת בהַגְבָּלוֹת הקורונה

ראש הממשלה ושר הבריאות יביאו לאישוּר הקבינט ווַעֲדַת החוקה של הכנסת שוּרָָה של הֲקָלוֹת בהַגְבָּלוֹת הקורונה. בין ההֲקָלות: הֲסָרַת המִגְבָּלות בשְטחים פתוחים, בִּיטוּל חובַת התו הירוק באֵירוּעֵי תַרְבּות במְקומות סְגורים, הַגְדָלַת התְפוּסָה המְרַבִּית באוּלַמוֹת אֵירוּעִים ל-600 מִשתתפים וביטול חובַת מסֵכות בשֶטח פתוח בהִתְקַהֲלות של יותר מ-100 איש. חובת עֲטִייַת מסֵכה במקום סגור – לא מִשְתַנָה

אם יְאוּשְרו – ההֲקָלוֹת יִיכָּנְסו לתוֹקֶף מחר.