מבזקים

צעירים יהודים באירופה חוששים לחבוש כיפה

סֶקֶר שנערך באירפה בקרב צעירים יהודים ופורסם השבוע מְגַלֶה כי 47% מהצעירים היהודים באירופה היו שמחים לעֲזוֹב את ארצותיהם, בְּשֶל החֲשָש לְבִיטְחונָם.

בסקר השתתפו כ -2,700 מרואיינים מארצות רבות באירופה בני 34-16. הצעירים אמרו שהם מְעוּנְיָינִים לעֲזוֹב את ארץ מגוריהם "כי לא הִרְגישו בְּטוּחִים לחיות שם כיהודים".

45% מהנִשְאָלִים אמרו שהם בּוחֲרים שלא ללבוש פְּרִיטֵי לבוש המְזַהִים אותם כיהודים, כי הם חושְשִים שיִיפָּגְעוּ בְּשֶל כָּך.

44% מהנשאלים דִיוְוחוּ כי חָווּ הַטְרָדוֹת על רֶקַע אנטישמי. רובם חוששים לדווח עליהן למשטרה או לרשויות, מחשש שהמטרידים יפגעו בהם באוֹפֶן קשה יותר.

כשְנֵי שְלישים מהצעירים היהודים באירופה אמרו שיש להם זִיקָה חזקה לישראל.