מבזקים

צילום המועמדים בקלפי – רק בזמן הטלת המעטפה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, קבע כי כלי התקשורת וצלמים פרטיים רשאים לצלם את שרי הממשלה, חברי הכנסת, המועמדים לכנסת ובני ובנות זוגם רק בזמן הטלת מעטפת ההצבעה לקלפי. מלצר הדגיש כי חל איסור מוחלט על השמעת דברים בעת ההצבעה בפרט ובמקום הקלפי בכלל ועל הצגת פתק ההצבעה לצלמים.