מבזקים

צה"ל קורא לך, מותק!

מִתְגייסים רבים שמועֵד גיוסם הוא בחודש יולי פונים בכל שנה לצה"ל בבקשה לִדְחות את מועד גיוסם כדי לאפשר להם "לִנְשוֹם" בין בְּחינות הבַּגרות המִסתיימות בחודש יולי לבין הגיוס. שיתוּף פעולה בין צה"ל ומשרד החינוך הוליד פִּתְרוֹן  שיַגְדִיל את זמן המְנוחה בין הבגרויות לבין הגִיוּס לצה"ל.ִ

הָחֵל מקיץ 2020 משרד החינוך יַקְדִים, ככל האפשר, את רוב בחינות הבגרות לחודש יוני וצה"ל יְשַבֵּץ את רוב גיוסי החי"ר הראשון באוגוסט. וכך – לרוב מתגייסי החי"ר יִתְאַפְשֵר לפחות חודש של מְנוחה בין בחינות הבגרות לגיוס לצה"ל.