מבזקים

צה"ל מְשַנֶה את אִבְחוּנֵי המֵיוּן למִתגייסים

החל מ-1 באוקטובר צה"ל מְשנה את שיטת מִיוּן המִתגייסים. צה"ל יָחלֵ לִבחון מועמָדים לשֵירות ביטחון (מלשַ"בִּים) בשאלונים חדשים במקום אבחוני הדירוג הפסיכוטכני הראשוני (דפּ"ר) הקַיָימים. ציון ההַתאמה הסופי והחדש יַחְליף גם את השִיוּך לקבוצַת האֵיכוּת (הקבּ"א) המְשַמֶשֶת במשך עשרות שנים ככלי מרכזי בקביעת שיבוץ החייל ותפקידו.

בצה"ל יאפשרו החל מהשבועות הקרובים גם אבחונים חוזרים למלש"בים שיקבלו ציונים נמוכים ויבקשו להיבדק שוב כדי לשפר את סיכוייהם לְהִשְתַלֵב בתפקידים ובִיחִידות אֵיכוּתִיים. בעבר צה"ל כמעט ולא אפשר לחזור על האִבחונים שבּוּצְעו בצַו הראשון.