מבזקים

צה"ל הֶחליט לְבַטֵל השנה את המַטָס והמַשָט ביום העַצְמָאוֹת

צה"ל הֶחליט לבטל השנה את החגיגות הצְבָאִיות ביום העַצְמאות. מַטַס חֵיל האוויר והמַשָט באילת המָסוֹרְתִיים לא יתקיימו.

ההחלטה התקבלה לאחר דיונים בצה"ל על רֶקַע המשך הלחימה בזִירוֹת השונות.

בהֶמְשֵך יוחלט גם כיצד יתקיים טֶקֶס החיילים המִצטיינים בבית הנשיא.

ביום הזיכָּרון לחלְלֵי מערְכות ישראל יתקיים כמו בכל שנה מַטָס עם מִבְנֶה חסר מעל הר טייסים והר הרצל בירושלים.